LÃNH ĐẠO HỘI VÀ BAN CHẤP HÀNH HỘI
QUA CÁC NHIỆM KỲ
 
1. Lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành Hội Dược bệnh viện Hà Nội
Khoá I, nhiệm kỳ 2011 -  2016

 

 
 TT
 
HỌ  TÊN
 
ĐƠN VỊ ĐÃ/ĐANG CÔNG TÁC
 
CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM
1 Phạm Minh Hưng BV đa khoa Xanh pôn Chủ tịch Hội
2 Nguyễn Thị Hồng Thủy BV Bạch Mai Phó Chủ tịch Hội
3 Bùi Văn Đạm BV Tai Mũi Họng TW Phó Chủ tịch Hội
4 Trần Nhân Thắng BV Bạch Mai Phó Chủ tịch Hội
5 Lê Kim Thanh BV Phụ sản Hà Nội Phó Chủ tịch Hội
6 Hoàng Trọng Thu BV hữu nghị Việt Nam Cu Ba UV Ban Thường vụ Tổng Thư ký Hội
7 Nguyễn Thị Liên Hương Đại học Dược Hà Nội UV Ban Thường vụ
8 Hoàng Thị Minh Hiền BV Hữu nghị UV Ban Thường vụ
9 Nguyễn Đức Trung BVTW Quân đội 108 UV Ban Thường vụ
10 Trần Thị Thanh Hà BV Phụ sản TW UV Ban Chấp hành
11 Nguyễn Thị Hồng Hà BV Nhi TW UV Ban Chấp hành
12 Nguyễn Thanh Hiền BV Việt Đức UV Ban Chấp hành
13 Trần Phi Hùng BV y học cổ truyền TW UV Ban Chấp hành
14 Nguyễn Đình Hùng BV Giao thông UV Ban Chấp hành
15 Nguyễn Văn Khải P. NV Dược Sở Y tế Hà Nội UV Ban Chấp hành
16 Nguyễn Thị Sơn Hà BVĐK Hà Đông UV Ban Chấp hành
17 Đào Thị Khánh BV Quân y 103 UV Ban Chấp hành
18 Phan Việt Sinh BV Lão khoa TW UV Ban Chấp hành
19 Hoàng Thái Hoà BVĐK Đức Giang UV Ban Chấp hành
20 Nguyễn Trung Nghĩa BV E  Bộ Y tế UV Ban Chấp hành
21 Nguyễn Thị Đại Phong BVLS các bệnh Nhiệt đới TW UV Ban Chấp hành
22 Trần Phương Liên BVĐK Sơn Tây UV Ban Chấp hành
23 Trương Thị Cúc Trung tâm y tế quận Ba Đình UV Ban Chấp hành
24 Ma Hồng Nga Cao đẳng Y tế Hà Nội UV Ban Chấp hành
25 Bế Thị Ái Việt BV Thanh Nhàn UV Ban Chấp hành
 
  

2. Lãnh đạo Hội và  Ban Chấp hành Hội Dược bệnh viện Hà Nội
Khoá II, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

 
Số TT
 
HỌ  TÊN
 
ĐƠN VỊ ĐÃ/ĐANG CÔNG TÁC
 
CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM
1 Phạm Minh Hưng BV đa khoa Xanh pôn Chủ tịch Hội
2 Hoàng Trọng Thu BV hữu nghị Việt Nam Cu Ba Phó Chủ tịch
kiêm Tổng Thư ký Hội
3 Trần Nhân Thắng BV Bạch Mai Phó Chủ tịch Hội
4 Nguyễn Thị Hồng Thủy BV Bạch Mai Phó Chủ tịch Hội
5 Nguyễn Thị Liên Hương Đại học Dược Hà Nội Phó Chủ tịch Hội
6 Hoàng Thị Minh Hiền BV Hữu nghị UV Ban Thường vụ
7 Nguyễn Đức Trung BVTW Quân đội 108 UV Ban Thường vụ
8 Nguyễn Trần Thị Giáng Hương BV Đại học Y Hà Nội UV Ban Chấp hành
9 Nguyễn Thị Hồng Hà BV Nhi TW UV Ban Chấp hành
10 Phan Quỳnh Lan BVĐK Quốc tế Vinmec UV Ban Chấp hành
11 Vũ Duy Hồng Viện Huyết học TM TW UV Ban Chấp hành
12 Phan Việt Sinh BV Lão khoa TW UV Ban Chấp hành
13 Nguyễn Anh Phương BV Phụ sản Hà Nội UV Ban Chấp hành
14 Nguyễn Thị Đại Phong BVLS các bệnh Nhiệt đới TW UV Ban Chấp hành
15 Trương Thị Cúc Trung tâm y tế quận Ba Đình UV Ban Chấp hành
 
3. Lãnh đạo Hội và  Ban Chấp hành Hội Dược bệnh viện Hà Nội
Khoá III, nhiệm kỳ 2023 -2028 (hiện nay)

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ ĐÃ/ĐANG CÔNG TÁC CHỨC DANH
1 TS. Nguyễn Đức Trung BV TWQĐ 108 Chủ tịch Hội
2 PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương Trường Đại học Dược Hà Nội Phó Chủ tịch Hội, Tổng thư ký
3 ThS. Vũ Duy Hồng BV Huyết học truyền máu TW Phó Chủ tịch Hội
4 DSCK2. Nguyễn Thị Dừa BVĐK Xanh Pôn Phó Chủ tịch Hội
5 TS. Phan Quỳnh Lan BVĐK Quốc Tế Vinmec Phó Chủ tịch Hội
6 PGS.TS. Nguyễn Quỳnh Hoa BV Bạch Mai UV Ban Chấp hành
7 TS. Nguyễn Thị Hồng Hà BV Nhi TW UV Ban Chấp hành
8 ThS. Phan Việt Sinh BV Lão khoa TW UV Ban Chấp hành
9 ThS. Nguyễn Huy Tuấn BV Phụ Sản TW UV Ban Chấp hành
10 DSCK2. Nguyễn Thanh Hải BV Phụ Sản Hà Nội UV Ban Chấp hành
11 DSCK2. Hoàng Thị Lê Hảo BV Ung bướu Hà Nội UV Ban Chấp hành
12 DSCK2. Nguyễn Công Thục BV Đa khoa Hà Đông UV Ban Chấp hành
13 ThS. Nguyễn Thanh Hiền BV Hữu nghị Việt Đức UV Ban Chấp hành
14 PGS.TS. Nguyễn Thành Hải Trường Đại học Dược Hà Nội UV Ban Chấp hành
15 PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh Trường Đại học Dược Hà Nội UV Ban Chấp hành
16 TS. Nguyễn Thị Thủy BV Phổi TW UV Ban Chấp hành
17 ThS. Ngô Văn Dũng BV 19-8 UV Ban Chấp hành