Lĩnh vực

Cập nhât thông tin thuốc, hướng dẫn điều trị, hướng dẫn hoạt động dược bệnh viện, tình huống lâm sàng

Chia sẻ thông tin về các khoá đào tạo, cập nhật kiến thức dành cho các Dược sĩ thông quá các hội nghị-hội thảo. Chia sẻ các ...

Đang cập nhật

Nơi chia sẻ và cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động pha chế thuốc trong các bệnh viện