Ban tổ chức xin trân trọng gửi tới quý đồng nghiệp Giấy mời tham dự Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng 2019 và chương trình chi tiết Hội nghị.

Quý đồng nghiệp có thể xem trực tiếp trong các ảnh phía dưới bài đăng hoặc theo đường dẫn sau: https://drive.google.com/open?id=1h6kWcS0liY93_L_HjxXjFry1H8WbXv_W

Để đăng ký tham dự Hội nghị, mời quý đồng nghiệp làm theo hướng dẫn sau:
-Truy cập đường link để tải Mẫu đăng ký tham dự: http://hnhpa.com/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-su-kien/mau-%C4%91ang-ky-%C4%91ai-bieu-hoi-nghi-2019.aspx
- Hoàn thiện Mẫu đăng ký tham dự và gửi về địa chỉ email: nguyenhongthuybm@yahoo.com
- Đóng phí tham dự trực tiếp tại Hội nghị hoặc chuyển khoản phí tham dự Hội nghị (500.000 VNĐ) vào tài khoản ngân hàng: 116000145881, ngân hàng Viettinbank, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội kèm thông tin chuyển khoản: "Đăng ký Hội nghị Dược 2019".
- Sau khi ban tổ chức xác nhận các thông tin, Ban tổ chức sẽ gửi Giấy mời tham dự Hội nghị cho các đại biểu đã đăng ký theo thông tin về địa chỉ ghi trong Mẫu đăng ký tham dự.

Phía dưới đây là các hình ảnh về giấy mời và chương trình Hội nghị: