Trân trọng kính mời các quý đồng nghiệp tải tài liệu Kỷ yếu của Hội nghị Dược bệnh viện Hà Nội 2019 bằng cách click vào link google drive: https://drive.google.com/drive/folders/1WhBwAyU4GxTvAjJ0h34FcDWLdiy4qKuK?usp=sharing